Sektor Helse og rehabilitering

KOMMUNEOVERLEGE

Opptatt av samfunnsmedisin?

Aurskog-Høland kommune er i stor utvikling og skal realisere flere spennende utviklingsprosjekter, blant annet nytt helsehus med samling av en rekke helsetjenester. Vi søker engasjert og målbevisst kommuneoverlege med sterk interesse for samfunnsmedisin. Vi ønsker å få mer fokus på helse enn sykdom ved å satse på helsefremmende forebyggende arbeid. For å få til dette må alle deler av vår organisasjon inkluderes.

Aurskog-Høland kommune har 12 fastleger, 1 turnuskandidat, 2 sykehjemsleger og kommuneoverlege. I tillegg er det 2 nyopprettede legestillinger som sykehjemsoverlege og KAD-lege.

Oppgaver og ansvar:

Kommuneoverlegen vil arbeide i tett dialog med rådmannens ledergruppe og være en viktig premissleverandør. Du vil selv ha stor innflytelse på utforming av stillingens innhold, men vi ser for oss følgende oppgaver:

 • Være en sentral aktør i forbindelse med etablering av helsehuset og videreutvikling av tjenestetilbud for å oppfylle myndighetskrav.
 • Ivareta samfunnsmedisinske oppgaver ut fra helse- og omsorgstjenestelov, folkehelselov og smittevernlov.
 • Medisinskfaglig rådgivning og veiledning til helse- og omsorgstjenesten.
 • Være sentral i styringsdialogen med fastlegene og være en rådgiver for disse.
 • Koordinering av legetjenesten i kommunen, delta i samarbeidsutvalg og allmennlegeutvalget for fastlegeordningen.
 • Bidra til utvikling av systemer, gode rutiner og samhandling mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra i kommunens tverrsektorielle folkehelsearbeid.

Ønskede kvalifikasjoner og bakgrunn:

 • Autorisasjon som lege.
 • Spesialist i samfunnsmedisin, evt. lege som er i utdanningsforløpet eller ønsker å starte spesialisering i samfunnsmedisin.
 • Erfaring fra helseadministrasjon / kommunehelsetjenesten.
 • Vilje og engasjement for å jobbe tverrfaglig, og evne til å veilede andre.

Videre vektlegges:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Gode IT-kunnskaper.

Vi tilbyr:

 • Spennende utviklingsoppgaver og godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Personlig egnethet blir vektlagt ved alle ansettelser.

Vi ønsker oss medarbeidere som viser kommunens verdiplattform RAUS i praksis

Respekt:             Alle har rett til å bli tatt på alvor

Ansvar:               Vi tar ansvar og er til å stole på

Utvikling:            Vi ser muligheter og gjør noe med dem

Service:               Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, er du velkommen til å kontakte kommunalsjef for Helse og rehabilitering, Lasse Fure, tlf.: 959 86 560.

Søknadsfrist: 05.11.2017

Kun søknader innsendt på elektronisk søknadsskjema vil bli tatt med i vurderingen.

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Aurskog-Høland kommune
Fylke Akershus
Land Norge
Referansenummer 2017/131
Kontakt
 • Lasse Fure, Kommunalsjef, 959 86 560
Publisert 06.10.2017
Søknadsfrist 05.11.2017

Tillbaka till lediga jobb