Sektor Helse og rehabilitering , Tjenester ved nedsatt funksjonsevne

Sektor Helse og rehabilitering

Miljøarbeidertjenesten

 

Vi søker etter vernepleier! Vil du være med å utvikle tjenesten vår?

Tjenesteområdet nedsatt funksjonsevne består av boveiledertjeneste for mennesker med psykisk utviklingshemming med boliger lokalisert på Bjørkelangen og Løken, avlastning til foreldre som har barn og ungdom med fysisk- og/eller psykisk funksjonsnedsettelse som foreløpig er lokalisert i Riserveien på Aurskog, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), støttekontakt og omsorgslønn.

Tjenesten har et stort fokus på tjenesteutvikling. Kommunen startet opp prosjekt Myrvang (Bjørkelangen) i 2015. Prosjektet har som mandat å etablere et nytt botilbud med 10 boenheter, bygge nytt bygg for den kommunale avlastningen samt utvide kapasiteten, og opprettelse av kommunalt arbeids- og aktivitetssenter. Samtidig har prosjektet mandat for å legge til rette for tjenesteinnovasjon, samt faglig og organisatorisk utvikling på tvers av ansvarsområdene. Tjenesten har nedfelt flere fremtidsrettede mål som innebærer å gi trygg og god omsorg, være kompetente samt bidra til opplæring og selvstendighet. Tjenesten vektlegger brukermedvirkning.

Tjenesten går en spennende tid i møte! Vil du være med i teamet vårt?

Vi har ledig:

Vernepleier/ miljøterapeut i 100 % stilling, turnus hver 4. helg med tjenestested kommunal avlastning, Riserveien.

Krav til stillingen:

 • Bachelor i vernepleie
 • Erfaring i å jobbe etter Helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 9/skadeavverging/utfordrende adferd.
 • Førerkort på bil med manuelt gir.
 • Politiattest må forevises.

Det er ønskelig med:

 • Etter- eller videreutdanning innen fagområdene veiledningspedagogikk, habilitering, kunnskapsbasert praksis, anvendt adferdsanalyse eller miljøterapeutisk- og ambulant arbeid med barn og unge.

 • Realkompetanse fra målgruppen foretrekkes.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide etter prinsippene om målrettet miljøarbeid.
 • Opprette og oppdatere individuelle mål og tiltaksplaner ut ifra vedtak.
 • Tilrettelegge for og delta i tjenestemottakers aktiviteter, direkte arbeid med beboerne.
 • Gi råd og veiledning, tilrettelegge, organisere tiltak for tjenestemottakere som trenger bistand.
 • Medvirke til utarbeidelse av vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven Kap 9.
 • Medikamenthåndtering i avlastningen i henhold til lovverk og interne rutiner.
 • Delta i fagutviklingsmøter i tjenesten på tvers av arbeidsstedene.
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, pårørende, foresatte, verge.
 • Gi systematisk veiledning og opplæring til annet personal og dokumentere dette.
 • Ansvar for studenter.

Personlige egenskaper:

 • Har evne til nytenkning, er utviklings- og løsningsorientert.
 • Evne til å arbeide fleksibelt, målrettet og strukturert.
 • Søker må ha kunnskap om og forståelse for helselovgivningen.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Gode datakunnskaper.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker oss medarbeidere som viser kommunens verdiplattform RAUS i praksis:

Respekt:       Alle har rett til å bli tatt på alvor

Ansvar:         Vi tar ansvar og er til å stole på

Utvikling:       Vi ser muligheter og gjør noe med dem

Service:         Vi opptrer åpent, ærlig og tydelig

Vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger, godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer.

Har du lyst til å høre mer om oss kan du ringe avdelingsleder Britt Nina Østby tlf. 67 20 52 88/ 93 05 43 29 eller tjenesteleder Monica Wiig Kolstad på tlf. nr. 63 85 27 38/90 65 66 64

Søknadsfrist: 08.01.18.

Kun søknader innsendt på elektronisk søknadsskjema vil bli tatt med i vurderingen.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn Lønn etter avtale
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Aurskog-Høland kommune
Fylke Akershus
Land Norge
Referansenummer 2017/163
Kontakt
 • Britt Nina Østby, 67 20 52 88/ 93 05 43 29
 • Monica Wiig Kolstad , 63 85 27 38/90 65 66 64
Tillitsvalgt
 • Kristin Lang, 63 85 26 80
Publisert 15.12.2017
Søknadsfrist 08.01.2018

Tilbake til ledige stillinger